GYIK

HÁNYAN VÁRNAK MAGYARORSZÁGON ÚJ SZERVRE?

A transzplantációs várólistákon az összes szerv tekintetében több mint 1300 beteg van. Közülük csupán kb. 400 kap szervet évente.

HÁNY EMBER ÉLETÉN SEGÍTHET EGY DONOR?

Egy donor akár 7 ember életét is megmentheti. Szív, hasnyálmirigy, máj, két vese és két tüdőlebeny (veséből egy emberbe mindig csak az egyik, tüdőlebenyből egy emberbe gyakran csak az egyik kerül beültetésre, mivel képes egyedül is kielégítően működtetni a szervezetet).

MILYEN GYAKORI AZ ÉLŐ DONOROS ÁTÜLTETÉS?

Az élő donoros átültetés száma hazánkban elenyésző, 2007-ben 281 veseátültetésből csupán 17 ilyen eset volt, és ez még hazai viszonylatban egy kiemelkedően jó évnek számított.

Magyarországon az élődonoros átültetés az összes transzplantáció 3-4 %-a, Európában ez átlagosan 30 %, Svájcban, Norvégiában és az Egyesült Államokban 50 % felett van.

Létezik még a nem dobogó szívű halott donor (Non-heart-beating donor) fogalma is, de Magyarországon ilyen jellegű transzplantációra nincs lehetőség.

KI NEM KAPHAT SZERVET?

Alapvető, hogy a beteg általános állapota és életkora alapján alkalmas legyen a műtétre. Ellenjavallatot képeznek a rosszindulatú betegségek, daganatok.

A májátültetések zöme végállapotban levő májzsugor miatt történik, amelynek hátterében gyakran alkoholizmus áll. Az ilyen beteg csak akkor kerülhet várólistára, ha fél éven át igazoltan nem fogyaszt alkoholt. Egyesek szerint még ilyenkor is előnyben kell részesíteni azokat, akiknek májbetegsége egyéb eredetű, vagyis önhibájukon kívül betegedtek meg. Az AIDS-betegség vagy a HIV-vírus tünetmentes hordozása is ellenjavallatot képez.

Az orvosi vizsgálat során megállapított alkalmasságon túl számos egyéb kérdést is figyelembe kell venni. Az Egyesült Államokban elterjedt a "noncomplient" beteg fogalma, mint morális dilemma. Az ilyen beteg - tanulatlansága vagy szociális helyzete miatt - képtelen a műtét után az előírt gyógyszeres kezelés betartására, nem jár rendszeresen kontroll vizsgálatokra. Joggal merül fel a kérdés: transzplantálható-e? Hiszen a beavatkozás költséges, a szervek száma korlátozott és sokan várnak szervre.

Felvetődött az a kérdés is, hogy bűncselekmény elkövetője kaphat-e szervet? Bár a társadalom egy része nem ért vele egyet, a "bűnöző" - egészségügyi szempontból - teljes értékű tagnak tekintendő. Ezért ugyanolyan joga van az orvosi ellátásra és a gyógyulásra, mint bárki másnak, akár szervátültetés árán is.

KIBŐL NEM LEHET DONOR?

Bizonyos betegségekben szenvedő egyének nem adhatnak szervet - sem életükben, sem haláluk után. Ide tartoznak a rosszindulatú daganatok, a fertőző betegségek (beleértve a tbc-t, a vírusos májgyulladást és az AIDS-et is). Ellenjavallatot képez a májzsugor, valamint a túl hosszú ideig tartó újraélesztés, amelynek következtében a szervek oxigénellátása károsodást szenvedhet. Természetesen alapvetően kizáró tényező az is, ha az illető életében nem egyezett bele szerveinek felhasználásába.

HOGYAN LEHET VALAKI DONOR?

Kétféle donor van: 1. Agyhalott (cadaver) donor: aki agyhalál állapotába kerül és életében nem tiltakozott írásban az Országos Transzplantációs Nyilvántartásban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, annak szervei eltávolíthatók. A hozzátartozókat ilyen esetben a kezelőorvosnak csupán tájékoztatni kell. 2. Élő donor: jelenleg csak a vese és máj esetében van erre lehetőség, ha a donor a recipiens

  • a) egyeneságbeli rokona,
  • b) egyeneságbeli rokonának testvére,
  • c) testvére,
  • d) testvérének egyeneságbeli rokona.

Kivételesen a fenti feltételek hiánya esetén is sor kerülhet szerv adományozására. Ebben az esetben a donor és a recipiens együttes kérelmét a kórházi etikai bizottság vizsgálja meg. A kórházi etikai bizottság akkor járul hozzá a szervkivételhez, ha meggyőződött róla, hogy a donor és a recipiens között szoros érzelmi kapcsolat áll fenn és az adományozás ellenérték nélkül, valamint kényszertől, fenyegetéstől és megtévesztéstől mentesen történt.

MIT KELL TENNEM AHHOZ, HOGY DONOR LEHESSEK, HA MEGHALOK?

A magyar törvényi szabályozás szerint Önnek lényegében semmit nem kell tennie. Abban az esetben viszont, ha nem akar donor lenni, tiltakozó nyilatkozatot kell tennie.

A gyakorlat szerint azonban fontos, hogy beszéljenek a témáról a családban. Ismerjék meg egymás véleményét, és éljenek a tiltakozás lehetőségével, ha akarnak. A hozzátartozó számára nagy segítség, ha ismeri a véleményét, mert így nem hozza olyan helyzetbe, hogy neki kelljen döntést hoznia Ön helyett. A kezelőorvos a lehetséges donort már nem tudja megkérdezni, de fontos, hogy nem a hozzátartozó, hanem az elhunyt egykori véleménye alapján szülessen meg a döntés.

AMENNYIBEN KÉT EMBER ELDÖNTI, HOGY VÁLLALJÁK AZ ÉLŐDONOROS SZERVÁTÜLTETÉST, AKKOR MI A TEENDŐJÜK?

Ahhoz, hogy a műtét elvégezhető legyen a szervátültetésre szoruló betegnek először is fel kell kerülnie a transzplantációs várólistára. Aki a szervet adományozni szeretné annak fel kell vennie a kapcsolatot az adott Transzplantációs Klinikán illetékes koordinátorok egyikével ( a koordinátorok elérhetőségei a klinikák honlapjain megtalálhatók), és a donációs szándék jelzése után el kell végezni a kötelezően előírt specifikus vizsgálatokat.

MIT JELENT A FELTÉTELEZETT BELEEGYEZÉS ELVE?

A feltételezett beleegyezés (presumed consent) azt jelenti, hogy ha valaki életében nem tiltakozott az ellen, hogy szerveit halála esetén szervátültetési célokra felhasználják, akkor feltételezhető, hogy beleegyezik ebbe. Magyarországon a jogi szabályozás ennek megfelelő.

A TEHETŐSEBB EMBEREK HAMARABB KAPNAK SZERVET?

Nem, hiszen a beteg kiválasztása a várólistáról történik kifejezetten orvosi-szakmai szempontok alapján.

KAPHAT-E PÉNZT ÉLŐ DONOR A DONÁCIÓÉRT?

Nem.

KAPHAT-E PÉNZT A CSALÁD A DONÁCIÓÉRT?

Nem.

HÁNY ÉVES KORIG LEHET VALAKI DONOR?

A donációnak nincs felső korhatára a fejlett országokban, azonban több betegség előfordulási gyakorisága nő az életkorral, ezért kb. 75 év felett ritkábban történnek donációk.

MILYEN SZERVÁTÜLTETÉSEK VÉGEZHETŐK MAGYARORSZÁGON?

Vese, máj, szív,tüdő,  hasnyálmirigy, hasnyálmirigy szigetsejt.

MILYEN SZERVÁTÜLTETÉSEK VÉGEZHETŐK VILÁGSZERTE?

Vese, máj, szív, hasnyálmirigy, tüdő, hasnyálmirigy szigetsejt, vékonybél.

HOL VÉGEZNEK MAGYARORSZÁGON SZERVÁTÜLTETÉSEKET?

A továbbiakban felsorolt beavatkozások kizárólag transzplantációs várólista alapján nyújtható egészségügyi ellátások körébe tartoznak.

Veseátültetés:

  • Budapest, SE, ÁOK, Transzplantációs és Sebészeti Klinika
  • Debrecen, DEOEC, ÁOK, I. sz. Sebészeti Klinika
  • Pécs, PTE, ÁOK, Sebészeti Klinika
  • Szeged, SZTE, ÁOK, Sebészeti Klinika

A fent említett centrumok mindegyike végez veseátültetést, tehát 2003-ig ez az egyetlen nem országos centrumban végzett szervátültetés, melynek területi illetékességét mind a donorok, mind a recipiensek vonatkozásában szakminisztériumi rendelet írja elő.

Szívátültetés: Budapest, SE, ÁOK, Ér- és Szívsebészeti Klinika, Gottsegen György Országos Kardiologiai Intézet ( gyermekszív)

Májátültetés: Budapest, SE, ÁOK, Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Kombinált vese- és hasnyálmirigy-átültetés: Pécs, PTE, ÁOK, Sebészeti Klinika,Budapest, SE, ÁOK, Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Tüdőátültetés: SE, ÁOK, Mellkassebészeti Klinika az Országos Onkológiai Intézet bázisán, Bécsi Egyetem, Sebészeti Klinika, Szív- és Mellkassebészeti Osztálya (Allgemeines Krankenhaus) együttműködésben a SE, ÁOK, Mellkassebészeti Klinikával

Hasnyálmirigy-szigetsejt beültetés: Budapest, SE, ÁOK, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, miután a szigetsejt izolációt kétoldalú együttműködés alapján a Genfi Egyetemi Kórház Sejtizolációs és Transzplantációs Központja elvégezte.

HOGYAN BEFOLYÁSOLJA A DONÁCIÓ A TEMETÉST?

Csupán annyiban, hogy a donációt követően a donor boncolása kötelező. A kegyeleti eljárást, a temetés formáját semmiben sem változtatja meg.