Fogalomtár

Fogalmak A-Z-ig

Agyhalál:  az agy - beleértve az agytörzset is - működésének teljes és visszafordíthatatlan megszűnése. Azonos az egyén halálával hagyományos, köznapi értelemben véve.

Donor: az a személy, aki szervet, szövetet adományoz más személybe való átültetés céljából, illetve akinek testéből halála után szervet vagy szövetet távolítanak el más személy testébe történő átültetés céljából. (donatio = adományozás)

Feltételezett beleegyezés elve: A feltételezett beleegyezés (presumed consent) azt jelenti, hogy ha valaki életében nem tiltakozott az ellen, hogy szerveit halála esetén szervátültetési célokra felhasználják, akkor feltételezhető, hogy beleegyezik ebbe. A jogi szabályozás ennek megfelelő a következő országokban: Belgium, Ausztria, Finnország, Franciaország, Norvégia, Spanyolország, Szingapúr és Magyarország. Magyarországon - más országokhoz hasonlóan - érthető okokból a család tiltakozására azonban a műtétet az orvosok nem végzik el. A feltételezett beleegyezés elvét gyakorló országokban több szervátültetést végeznek, mint a donorkártyát használó országokban.

Élő donor: az az élő személy, aki szervet, szövetet adományoz más személybe való átültetés céljából. Szervet cselekvőképes személy abban az esetben adományozhat, ha a donor a recipiens egyeneságbeli rokona, egyeneságbeli rokonának testvére, testvére, testvérének egyeneságbeli rokona. Ha a donor és recipiens között szoros érzelmi kapcsolat áll fenn, és az adományozó ellenérték nélkül, valamint kényszertől, fenyegetéstől és megtévesztéstől mentesen adományoz, akkor az intézmény etikai bizottsága hozzájárulhat a szervkivételhez. A donor beleegyezését közokiratba kell foglalni.

Recipiens: az a személy, akinek testébe más személyből eltávolított szervet, illetve szövetet ültetnek át gyógykezelés céljából. (receptio = befogadás)

Szerv:  az emberi test olyan része, amely szövetek meghatározott szerkezetű egysége, és amelyet - egészben történő eltávolítása esetén - a szervezet nem képes regenerálni.

Szervriadó: Olyan eseménysorozat, amelynek időtartama a potenciális donor kijelölésétől az adott szerv / szervek beültetésének kezdetéig tart; ezen időszak alatt történik meg a halál megállapítása, a donorjelentés, a donor gondozása, a szervek alkalmasságának megítélése, meghatározott szervek esetében a recipiens(ek) kijelölése, valamint a szervek eltávolítása, beültetésre alkalmas állapotban tartása és azok szállítása.

Szövet: az emberi test bármely része, ide nem értve a spermiumot és a petesejtet, az embriót és a magzatot, a vért és a véralkotórészeket.

Transzplantációs várólista:  A szerv, illetve vérképző őssejt átültetésére váró betegek listája.