CSR

CSR

A CSR (angolul Corporate Social Responsibility) magyar jelentése Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás, vagy társadalmi felelősségvállalás.

A társadalmi felelősségvállalás gazdaságfilozófiai kérdés: egy gazdasági társaság a tulajdonosok által elvárt nyereség mellett, egyéb funkciói, alapelvei és működése mellett a társadalom iránti felelősségének is tudatában van, magatartását, cselekedeteit, politikáját ez szerint alakítja ki.

A társadalmi felelősségvállalás jelentése sokrétű: szociális érzékenység, környezettudatosság, etikus magatartás, tiszta verseny betartása, esélyegyenlőség, átláthatóság.

A társadalomért, a közösségért, a környezetért tevő cégek, vállalkozások, vállalkozók régen is voltak, csak akkor még nem angol, magyarra nehézkesen fordítható szavakkal írták le ezeket a cselekedeteiket. Amikor egy textilgyáros a maradék végeket odaadta egy árvaháznak, hogy varrjanak belőle ruhát a gyerekeknek, vagy egy bányatulajdonos a saját szivattyúival, munkásaival segített lecsapolni a városszéli mocsarat, és ezért nem kért pénzt, akkor olyat tett, ami a saját személyes üzleti érdekein túlmutatott, és a körülötte élőknek, a közösségnek segített. A megsegítettek hálásak voltak, a közösség elismerését és tiszteletét fejezte ki, akár úgy, hogy tiszteletreméltó emberként tekintett a segítőre, akár úgy, hogy még emléktáblát vagy szobrot is emeltetett neki.

Manapság kicsit másról beszélünk akkor, amikor a CSR-t (Corporate Social Responsibility, azaz vállalatok társadalmi felelőssége) emlegetjük. Magával a fogalommal egyre többet találkozunk, és még többet fogunk a közeljövőben, pontosan azonban kevesen tudják még, hogy mit takar. Nem csoda, hiszen a fogalom tartalma valóban nem könnyen írható le, olyan színes és sokrétű, mint az a szféra, amelyhez kötődik. Ráadásul a kifejezésnek pontos és találó magyar megfelelőt szinte lehetetlen lenne találni. A CSR tulajdonképpen egy olyan friss, naprakész szemléletmód, melynek azok a cégek vannak a birtokában, ahol már felismerték, hogy az üzlet, a profit és a munka világa nem választható el hermetikusan, és rengeteg szállal kötődik, kölcsönhatásban áll a szűkebb és a tágabb környezetével, az emberekkel, a közösségekkel, a természeti környezettel. Már nem a nyereség növelése az egyetlen üdvözítő cél, hanem ugyanilyen fontos, hogy az adott cég elvei, értékei és cselekedetei szociális, emberi jogi és környezetvédelmi szempontoknak is megfeleljenek.

A CSR mellett a vállalati támogatásokat nagyban befolyásolja a szociális érzékenység is. Mely az életkor előrehaladtával és saját környezetünk változásával egy irányban változik.

Megosztási lehetőségek:

Hozzászólások lezárva.